NGHIỆM THU THANH TOÁN

0977 023 800

hanlaserkhuonmau.ltd@gmail.com

Sáng lấp lánh
NGHIỆM THU THANH TOÁN
Ngày đăng: 07/07/2022 08:28 AM

Khi việc thực hiện hàn laser khuôn mẫu hoàn tất, kỹ thuật của chúng tôi sẽ mời khách hàng nghiệm thu toàn bộ sản phẩm, nếu sản phẩm nào của khách hàng chưa hài lòng sẽ được gia công chuẩn xác lại rồi mới nghiệm thu.

0

0977 023 800